Arhitektuurne projekteerimine

Arhitektuurne projekteerimine – see on plaanilise ja mahulise lahenduse väljatöötamise protsess , mis algab arhitektuursest eskiisist ja lõppeb projekti teosmisega valmis ehitatud hoones.

Meil on kogemus erinevate hoone tüüpoloogia projektides:

   • Ridaelamud
   • Eramud
   • Kontorihooned
   • Kontori/laohooned
   • Tootmishooned
   • Korterelamud

Meie kliendid on nii eraisikud kui ka eraettevõtted. Me teostame konsultatsioone nii ehitusprojektide koostamise ajal, kui ka eelnevalt projekteerimise tingimuste taotlemise ajal juhul, kui puudub kehtiv detailplaneering.

Arhitektuursed projektid teostatakse vastavalt kehivatele normidele ning standratidele ja vastavalt  määrusele nr 97.

Ehitusprojektide hind sõltub hoone tüpoloogiast, ruumiprogrammi keerulisust, suletud netopinnast ja projekteerimise etapist (eskiis, ehitusprojekt, põhiprojekt,  tööjoonised).