Detailplaneeringu koostamine

Detailplaneeringud koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ning vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks. Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneeringu alusel on võimalik projekteerida  hooneid ja rajatisi ning hoonete juurdeehitusi, jagada maa-ala kruntideks ning muuta olemasolevate kruntide piire.

Pakume detailplaneeringu alaseid konsultatsioone, mis on seotud planeerimisprotsessi kavandamisega ja juhtimisega, planeeringulahenduse välja töötamist.

Meil on kogemus detailplaneeringu koostamises erinevates valdkondades:

    • elamumaa detailplaneering
    • tööstusparkide detailplaneering
    • avalike hoonete detailplaneering

Meie klientideks on nii eraisikud, kui ka eraettevõtted. Anname konsultatsiooni nii detailplaneeringute koostamisel kui ka eelnevalt detailplaneeringu algatamise taotluse esitamiseks.

Detailplaneeringu hind sõltub planeeritava ala suurusest, mida soovitakse planeerida, ja ka detailplaneeringuga lahendatavate ülesannete arvust ja  nende keerulisuse tasest.